Jaarrekening

Opstellen en bespreken jaarrekening

Bij Vestjens Belastingadviseurs en Administratieve Dienstverlening stellen we uw jaarrekening op in heldere en begrijpelijke taal. Daarnaast bespreken we de jaarrekening altijd persoonlijk met u, zodat we zeker weten dat u precies weet hoe uw onderneming er financieel voor staat.

Deponeren

Besloten vennootschappen (BV’s) zijn verplicht om hun jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bij Vestjens Belastingadviseurs en Administratieve Dienstverlening helpen we u graag met het opstellen en aanleveren van deze deponeringsstukken.

Begrotingen en prognoses

Voor het aanvragen van een krediet of het doen van een grote investering is vaak een begroting of prognose nodig. Wij weten precies aan welke eisen een goede begroting moet voldoen en kunnen u ondersteunen bij het opstellen van een realistische en haalbare prognose.